Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : JOM HA-ŠOA 2018

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Přijímací řízení - odběr novinek Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Jom ha-šoa 2018

12. duben od 14.00 hodin = Veřejné čtení jmen obětí holocaustu = maraton čtení jmen a stručných osudů žen, dětí a mužů, kteří byli zavražděni během druhé světové války kvůli svému židovskému nebo romskému původu.

U pomníku „Zmizelý svícen“ v blízkosti bývalé klatovské synagogy také studenti naší školy obdrželi seznam jmen se stručnými osobními údaji židovských občanů, kteří před válkou žili společně s ostatními. Jména pak přečetli do mikrofonu a tak symbolicky vrátili oběti bezpráví do naší společné paměti.

Studenti z Q-B: Rybárová, Marešová, Kmeťová, Čížková, Prošek, Reitmaier, Pukh, Mihálik, Mudra, Trávníčková, Janečková
Studentky ze Sx-A: Holá, Hajčiarová, Kaiserová, Červená

Děkujeme za důstojnou reprezentaci školy.

Za komisi dějepisu Mgr. Dagmar Protivová

Foto: B. Holá