Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : EVROPA VE ŠKOLE

Cesta: Titulní stránka > Soutěže a SOČ > Olympiády, soutěže
Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Evropa ve škole

Blahopřejeme studentům, kteří za svoji literární tvorbu získali ocenění v krajském kole soutěže. Budeme držet palce v národním kole, rádi abychom navázali na loňský úspěch Sáry Kaletové, která ve své kategorii vyhrála.

Našimi „želízky v ohni“ letos jsou:
- za 2.kategorii Petra Löffelmanová
- za 3.kategorii Václav Kropáček a Marie Tomšíková

Za komisi ČJ Dk

Výsledková listina