Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ 13. ROČNÍKU SOUTĚŽE LIDICE PRO 21. STOLETÍ

Cesta: Titulní stránka > Soutěže a SOČ > Olympiády, soutěže
Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Vyhlášení výsledků 13. ročníku soutěže Lidice pro 21. století

Třináctý ročník Mezinárodní vědomostní soutěže Lidice pro 21. století vyhlašované Památníkem Lidice, Ústavem pro studium totalitních režimů Praha a Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy byl uzavřen s těmito výsledky:

I. kategorie

1. místo:Košťálová Markéta, Základní škola Česká Skalice
2. místo:Bohatý Matouš, Základní škola Skuteč
3. místo:Kunftová Karin, Gymnázium Praha 8


II. kategorie

1. místo:Strych Michael, Gymnázium Jaroslava Vrchlického, Klatovy
2. místo:Salajová Ester, Gymnázium Jana Keplera, Praha 6
3. místo:Štorkánová Kateřina, Sportovní gymnázium Kladno


Cena poroty:

I. kategorie

Košťálová Markéta, Základní škola Česká Skalice
Bohatý Matouš, Základní škola Skuteč


II. kategorie

Struková Alica, Gymnázium Ivana Kupca
Nevřivá Michaela, SOŠG Staré Město
Pauková Andrea, Gymnázium Kysucké Nové Mesto


Michalu Strychovi ze 4.A za vítězství v mezinárodní literární a historické soutěži gratuluje PhDr. et Mgr. David Franta, školní garant soutěže