Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : HRY A HRAČKY NAŠICH RODIČŮ A PRARODIČŮ

Cesta: Titulní stránka > Soutěže a SOČ > Olympiády, soutěže
Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Přijímací řízení - odběr novinek Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Hry a hračky našich rodičů a prarodičů

Naše gymnázium se podruhé zúčastnilo historické soutěže, již pořádá katedra historie Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni v těsné spolupráci s tamější Society of Oral History (SOHI). Letošním tématem byly Hry a hračky našich rodičů a prarodičů a naši studenti si s ním poradili velmi dobře - vizte seznam úspěšných i jejich historické práce:
7. m. Kateřina Šebestová (tercie A)
6. m. Kamila Stinglová (tercie B)
6. m. Katka Prudíková (tercie A)
4. m. Ondřej Nováček (tercie A)

Za komisi dějepisu PhDr. David Franta, školní garant soutěže

Přečtěte si oceněné práce