Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : OHLÉDNUTÍ ZA MEZINÁRODNÍM MALÍŘSKÝM SYMPÓZIEM

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Přijímací řízení - odběr novinek Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Ohlédnutí za mezinárodním malířským sympóziem

Mezinárodní malířské sympózium - 17.- 26. 5. 2018 Wijk aan Zee

Na západním pobřeží Nizozemí, v Kulturní vesnici Evropy, Wijk aan Zee, se již 15. rokem pořádalo mezinárodní malířské sympózium Ezels and Kwasten. Zúčastnila se ho také PaedDr. Zdeňka Hranáčová, vyučující výtvarné výchovy na naší škole.

Zde je několik jejích kreseb z pobytu. Jedná se o výtvarný deník, kam zaznamenávala místa, věci a lidi, které v určitý den potkávala.Tématem letošního ročníku byla totiž Omezená doba skladování a ona téma pojala volně jako Limited time.

Její kresby budou součástí výstavy "Společné cesty" v kostele sv. Vavřince v Klatovech, která bude zahájena ve středu 20. 6. v 19.30 hod. Spolu s výtvarnými díly umělců z Klatov a Chamu si je tam můžete prohlédnout až do poloviny července.