Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : OTAVA 2018

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Otava 2018

O prvních dvou červnových víkendech se Školní klub GKT opět vydal na tradiční sjíždění řeky Otavy.

Obě akce se bezvadně vydařily, k čemuž výraznou měrou přišlo bezchybné počasí. Zejména první termín navíc provázel i vynikající vodní stav, takže si všichni měli možnost vychutnat svižnou jízdu na lodích i vestách.

Celkem se obou turnusů zúčastnilo více než 100 žáků, mezi kterými byli naši nejmladší z primy i ti nejstarší z řad maturantů.

Poděkování patří především všem vyučujícím, kteří se na organizačním zajištění akce podíleli. Mezi nimi figurovali R. Salvetr, V. Skřivan, J. Veselý, T. Görner a P. Mecner. A jestli se žákům na akcích skutečně líbilo, se můžete sami přesvědčit v níže uvedeném videu.

(rs)

Video

Experimentální 360° video - myší můžete natáčet, kam se díváte…

Skupinové foto z prvního termínu