Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : SPOLUPRÁCE KLATOVSKÉHO GYMNÁZIA S BRITISH COUNCIL

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Spolupráce klatovského gymnázia s British Council

Spolu s ostatními partnery programu Addvantage jsme byli pozváni na britskou ambasádu, promluvil k nám britský velvyslanec, zástupci Cambridge University Press a British Council, následoval kulturní program. Bylo to příjemné setkání v krásném prostředí, které symbolizovalo naši spolupráci s British Council, jíž si velmi ceníme.

Při této příležitosti bylo Gymnázium J. Vrchlického vyhodnoceno jako instituce, která v loňském školním roce registrovala s BC ke zkouškám CB FCE (computer- based Cambridge English: First) nejvíce studentů. Tato skutečnost ukazuje, jak kvalitně naše žáky dokážeme připravit v rámci hodin anglického jazyka a příslušných seminářů. Velký dík patří všem vyučujícím, kteří se na přípravě úspěšných žáků podílejí.

(jch)