Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : MEZINÁRODNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY DELF SCOLAIRE

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Přijímací řízení - odběr novinek Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Mezinárodní jazykové zkoušky DELF scolaire

Pokud se student rozhodne z francouzštiny nematurovat, může přesto své znalosti zhodnotit složením mezinárodní zkoušky DELF scolaire, která má mezinárodní platnost. Zde si může vybrat, pro kterou úroveň chce získat certifikát.

A1, A2 – začátečníci

B1, B2 – středně pokročilí

Při dostatečném počtu zájemců lze DELF scolaire složit na naší škole, jinak je nutno tuto zkoušku skládat v Plzni.