Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : KONZULTAČNÍ HODINY PRO ŽÁKY VE ŠK. ROCE 2018/2019

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium Virtuální prohlídka školy Klatovy Šumava

Konzultační hodiny pro žáky ve šk. roce 2018/2019

P.Č. Příjmení a jméno Konzultační hodiny
1 Bělohoubková Libuše pondělí, 12.40-13.25
2 Bešta Lukáš pondělí, 13.30-14.15
3 Boučková Zdeňka středa, 10.50-11.35
4 Byrtusová Olga pátek, 7.20-7.50
5 Drnková Ladislava úterý, 14.20-15.05
6 Dvořák Karel středa, čtvrtek 7.10-7.50
7 Ekert Richard pondělí, 12.40-13.25
8 Franta David pátek, 7.55-8.40
9 Geňatová Dagmar pátek, 11.45-12.30
10 Görner Tomáš pátek, 13.30-14.15
11 Havlíčková Hana úterý, 7.05-7.50
12 Hladký Pavel čtvrtek, 9.55-10.40
13 Hranáčová Zdeňka středa, 13.30-14.15, čtvrtek 11.45-12.30
14 Hránková Ludmila po domluvě
15 Chobotová Šárka čtvrtek 14.20-15.05
16 Chroustová Jana úterý, 13.30-14.15
17 Jarošíková Jitka úterý, 13.15-14.15
18 Jílková Vladimíra pondělí, 13.30-14.15
19 Kadlec Daniel čtvrtek, 13.30-14.15
20 Kadlec Jaroslav úterý 13.30-15.05
21 Kadlecová Věra středa, 7.10-7.50
22 Kislinger František pondělí, 13.30-14.15
23 Kislingerová Eva úterý 16-16.30, čtvrtek 13.30-14.00
24 Kohoutová Jana po domluvě
25 Končický Vladimír středa, 13.30-14.15
26 Königová Alena pátek, 9.55-10.40
27 Kovandová Markéta čtvrtek, 14.00-14.20 + dle domluvy
28 Králová Václava pondělí, 8.50-9.35
29 Krejča Pavel středa 13.30-14.15, čtvrtek 7.10-7.50
30 Kreuzmanová Hana středa, 7.55-8.40
31 Křišťanová Iva čtvrtek, 12.40-13.25
32 Mecner Petr pondělí, 11.45-12.30
33 Morava Jiří středa, 15.30-16.30
34 Ostrovská Ivana úterý, 11.45-12.30
35 Palátová Zuzana pátek, 11.45-12.30
36 Panoš Miroslav pondělí, 13.30-14.15
37 Písaříková Alena pátek, 12.40-13.25
38 Protivová Dagmar úterý, 13.30-14.15
39 Pšajdl Josef úterý, 14.20-15.05
40 Pytlíková Radomíra úterý, 13.30-14.15
41 Salvetr Rudolf pondělí, 14.15-15.00
42 Sedláček Roman pátek, 12.40-13.25
43 Sedláčková Veronika středa 13.30-14.15, čtvrtek 7.10-7.50
44 Skřivan Václav denně 7.10-7.50
45 Stýblová Jiřina středa, 10.50-11.35
46 Svatoňová Miloslava čtvrtek, 11.45-12.30
47 Šanda František úterý, 10.50-11.35
48 Šimáčková Vladana pátek, 11.45-12.30
49 Šlégl Jiří úterý, 15.00-16.00
50 Šléglová Michaela středa, 13.30-14.15
51 Špád Štěpán úterý, 9.55-10.40
52 Tremlová Jitka čtvrtek, 10.50-11.35
53 Urbánková Irena pondělí, 13.30-14.15
54 Váchová Zdeňka pondělí, 9.55-10.40
55 Veselý Josef čtvrtek, 15.10-15.55
56 Vogeltanz Václav čtvrtek, 14.20-15.05
57 Vyoralová Martina čtvrtek, 13.30-14.15
58 Zdeborová Dana pondělí, 14.20-15.05
59 Žurková Irena čtvrtek, 10.00 - 10.40
Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ