Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : KONZULTAČNÍ HODINY PRO ŽÁKY VE ŠK. ROCE 2021/2022

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
120 let Gymnázia Klatovy Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Konzultační hodiny pro žáky ve šk. roce 2021/2022

PŘÍJMENÍ A JMÉNO KONZULTAČNÍ ČAS
Bělohoubková Libuše Po 8. hodina
Bešta Lukáš Čt 8. hodina
Boučková Zdeňka Po 5. hodina
Byrtusová Olga St 6. hodina
Čerbová Kristýna po dohodě (externistka)
Drnková Ladislava Út 8. hodina
Dvořák Karel Čt 7. hodina
Ekert Richard Čt 7. hodina
Farkačová Kateřina Út 9. hodina
Franta David St 7. hodina
Geňatová Dagmar Po 5. hodina
Hladký Pavel Čt od 16:00 - 16:45
Hranáčová Zdeňka Po 7. hodina
Chobotová Šárka Čt 6. hodina
Chroustová Jana Čt 7. hodina
Jankovcová Anna St 7. hodina
Jarošíková Jitka Čt 7. hodina
Jílková Vladimíra Po 7. hodina
Kadlec Daniel Út 8. hodina
Kalivodová Hana Pá 8. hodina
Kislinger František Po 7. hodina
Kislingerová Eva Čt 7. hodina
Kovandová Markéta Čt 7. hodina
Králová Václava Út 6. hodina
Kreuzmanová Hana Čt 7. hodina
Křišťanová Iva Čt 7. hodina
Lišková Pavla Po 7. hodina
Marešovská Jaroslava Čt 9. hodina
Mecner Petr St 4. hodina
Morava Jiří Po 7. hodina, Prevence Pá 8. hodina
Ostrovská Ivana Út 8. hodina
Palátová Zuzana Čt 7. hodina
Panoš Miroslav Čt 8. hodina
Písaříková Alena Po 7. hodina
Poul Susy St 8. hodina
Protivová Dagmar Čt 7. hodina
Pšajdl Josef Čt 7. hodina
Pytlíková Radomíra Út 7. hodina
Salvetr Rudolf Čt 8. hodina
Sedláček Roman Po 6. hodina
Sedláčková Veronika Po 7. hodina
Skřivan Václav Út 7:10
Soběhart Karel Po 8. hodina
Stýblová Jiřina Po 7. hodina
Svatoňová Miloslava Čt 7. hodina
Šanda František Út 8. hodina
Šimáčková Vladana Pá 4. hodina
Šlégl Jiří Čt 7. hodina
Šléglová Michaela Po 9. hodina
Špád Štěpán Pá 7. hodina
Tremlová Jitka St 7. hodina
Urbánková Irena Čt 7. hodina
Vágnerová Kateřina St 8. hodina
Váchová Zdeňka Pá 7:10
Veselý Josef Po 7. hodina
Vlčková Simona Pá 7. hodina
Vogeltanz Václav Po 8. hodina
Vrzal František po dohodě (externista)
Vyoralová Martina Čt 7. hodina
Zdeborová Dana Út 7. hodina