Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : KONZULTAČNÍ HODINY PRO ŽÁKY VE ŠK. ROCE 2019/2020

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Konzultační hodiny pro žáky ve šk. roce 2019/2020

PŘÍJMENÍ A JMÉNO KONZULTACE
Bělohoubková Libuše Po – 8.h
Bešta Lukáš St – 7:15
Boučková Zdeňka Po – 7.h
Byrtusová Olga Po – 5.h
Drnková Ladislava St – 8.h
Dvořák Karel Denně od 7:15
Ekert Richard Po – 8.h
Franta David St – 7.h
Geňatová Dagmar Po – 6.h
Görner Tomáš Út – 8.h
Hladký Pavel Út – 7.h
Hranáčová Zdeňka Po – 7.h, Út – 6.h
Chobotová Šárka ČT – 7.h
Chroustová Jana Po – 6.h
Jarošíková Jitka Po – 7.h
Jílková Vladimíra Pá – 7.h
Kadlec Daniel Út – 7:10
Kadlec Jaroslav St – 7. a 8.h
Kalivodová Hana Pá – 6.h
Kislinger František ČT – 7.h
Kislingerová Eva Út – 7.h
Kohoutová Jana po domluvě
Končický Vladimír St – 7.h
Königová Alena Pá – 7.h
Kovandová Markéta Út – 14:00
Králová Václava Út- 5.h
Kreuzmanová Hana Út – 7.h
Křišťanová Iva Út – 8.h
Marešovská Jaroslava Po – 7.h
Mecner Petr Út – 7.h
Morava Jiří Pá – 7.h (metodika), Po – 7:15, St – 7:15
Ostrovská Ivana Čt – 6.h
Palátová Zuzana St – 6.h
Panoš Miroslav Čt – 9.h
Písaříková Alena Pá – 6.h
Poul Susy Po – 1.h
Protivová Dagmar St – 6.h
Pšajdl Josef Po – 7.h
Pytlíková Radomíra Út – 6.h
Salvetr Rudolf Út- 7.h
Sedláček Roman St – 6.h
Sedláčková Veronika Út – 7.h
Skřivan Václav Čt – 7:10
Stýblová Jiřina Po – 8.h
Šanda František St – 8.h
Šimáčková Vladana Po do 7:20
Šlégl Jiří Út – 7.h
Šléglová Michaela St – 7.h
Špád Štěpán Pá – 6.h
Šťastná Kristýna po domluvě
Tremlová Jitka Út – 5.h
Urbánková Irena St – 6.h
Vágnerová Kateřina po domluvě
Váchová Zdeňka Pá – 7:15
Veselý Josef Čt – 8.h
Vogeltanz Václav Út – 8.h
Vyoralová Martina Čt – 7.h
Zdeborová Dana Po – 8.h
Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ