Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : PŘEDÁNÍ OCENĚNÍ ÚSPĚŠNÝM STUDENTŮM NIŽŠÍHO GYMNÁZIA

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Přijímací řízení - odběr novinek Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Předání ocenění úspěšným studentům nižšího gymnázia

V pondělí 5. 11. proběhlo předávání ocenění žákům, kteří se v uplynulém školním roce umístili na předních místech okresních, krajských či celostátních kol soutěží a olympiád v kategorii nižší gymnázium.

Diplomy a dárkové poukázky předávali ředitel školy RNDr. Jiří Šlégl a předseda Sdružení rodičů Mgr. Michael Nový. Dárkové poukázky tradičně věnuje Sdružení rodičů.

Součástí malé slavnosti byla i hudební vložka našich žáků.

 

Fotogalerii naleznete zde…