Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : KOMPLEXNÍ EXKURZE 2019

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
120 let Gymnázia Klatovy Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Komplexní exkurze 2019

Na září 2019 opět připravujeme komplexní exkurze pro žáky, kteří tou dobou budou ve druhém ročníku či sextě.

V nabídce se tradičně objevují 3 varianty – Chorvatsko, Praha a Slovinsko. Se všemi variantami se můžete blíže seznámit níže.

Předběžný zájem o jednotlivé exkurze bude zjišťován třídními učiteli do 20. prosince 2018.

 Chorvatsko

 Praha

Slovinsko