Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : OSMÝ ROČNÍK MATEMATICKÉ SOUTĚŽE MAMUT

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Přijímací řízení - odběr novinek Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Osmý ročník matematické soutěže MAMUT

MAMUT 2018

Ve středu 14. 11. 2018 proběhl již osmý ročník matematické soutěže MAMUT aneb MAlý Matematicko-Úvahový Turnaj. Mezi sebou se utkalo celkem 20 tříčlenných družstev žáků základních škol.

O vítězi rozhodovaly nejen matematické dovednosti, ale také vhodně zvolená strategie v doprovodné hře. Celkovou atmosféru a pohodovou soutěžní náladu lze shlédnout ve fotogalerii našich webových stránek soutez-mamut.jecool.net. Vyhlášeno a odměněno věcnými cenami bylo celkem pět nejlepších družstev.

Umístění

Soutěžící

Škola

Body celkem

Vyřešené příklady

1

Štěpán Soukup, František Kukuľa, Petr Mazal

ZŠ Tolstého Klatovy

410

34

2

Veronika Nováčková, Marika Mimochodková, Vojtěch Fialka

Masarykova ZŠ Klatovy

256

24

3

Natálie Bouřilová, Šárka Kehartová, Adéla Hlaváčová

ZŠ Čapkova Klatovy

252

29

4

Ondřej Sláma, Veronika Pícková, Adam Suchý

ZŠ a MŠ Švihov

252

29

5

Petr Gerberg, Pavel Kovařík, Jakub Beneda

Masarykova ZŠ Klatovy

246

22

Velké díky patří našemu partnerovi a sponzorovi – plzeňské pobočce Jednoty českých matematiků a fyziků.

Text: Eva Kislingerová

Foto: Štěpán Špád, Eva Kislingerová