Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA POZICI VYUČUJÍCÍCH MATEMATIKY A FYZIKY S APROBACÍ PRO SŠ

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Výběrové řízení na pozici vyučujících matematiky a fyziky s aprobací pro SŠ

Gymnázium v Klatovech vyhlašuje výběrové řízení na pozici vyučujících matematiky a fyziky s aprobací pro SŠ.

Nástup od nového šk. roku.

Přihlášky se stručným životopisem na jslegl@klatovynet.cz, nejpozději do 15. 3. 2019.

Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ