Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : FYZIKLÁNÍ 2019

Cesta: Titulní stránka > Soutěže a SOČ > Olympiády, soutěže
Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Fyziklání 2019

V letošním ročníku celorepublikové soutěže Fyziklání, pořádané pod záštitou MFF UK, reprezentoval naši školu tým ve složení Jakub Kislinger, Štěpán Pressl (oba V6.A), Kryštof Boura (2.B), Richard Váňa (V7.B) a Josef Beneda (V5.B). V silné konkurenci 33 týmů se studenti neztratili a umístíli se na 6. místě!

Diplom