Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : PREZENTIÁDA - KRAJSKÉ KOLO

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
120 let Gymnázia Klatovy Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Prezentiáda - krajské kolo

Čtyři týmy z našeho gymnázia se zúčastnily 1. dubna 2019 krajského kola Prezentiády, soutěže v prezentačních dovednostech.
Výsledky:
1. místo - The Lucky Ones (G Klatovy) = Jan Bytel + Jan Šťastný + Jakub Mazán (kvarta A);
2. místo - K&K (G Klatovy) = Kamila Stinglová + Duong Hong Quang Jakub (kvarta B);
3. místo - PACG (G Klatovy) = Klára Matušková + Alžběta Nová (tercie A);
4. místo - Šikuláci (Masarykovo g. Plzeň);
5. místo - GDPR (G Klatovy) = Antonie Vojtová + Agáta Tesařová + Julie Vladařová (sekunda A);
6. místo - Koumačky (G Tachov);
7. místo - Leona a Nicol (ZŠ Klatovy, Čapkova);
8. místo - Zjišťovatelky s.r.o. (G Tachov);
9. místo - Šťastná Brokolice (1. ZŠ Plzeň).
Vítězné mužstvo postupuje do grandfinále (česko-slovenského kola), jež se uskuteční ve čtvrtek 25. dubna 2019 na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity v Brně.

Všem našim soutěžícím blahopřejeme, odvedli po konzultacích se svými češtináři a školní organizátorkou soutěže Mgr. Alenou Písaříkovou skvělou práci.
Za komisi českého jazyka a literatury
PhDr. David Franta