Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : MEZINÁRODNÍ KOLO LITERÁRNÍ A HISTORICKÉ SOUTĚŽE LIDICE PRO 21. STOLETÍ

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Přijímací řízení - odběr novinek Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Mezinárodní kolo literární a historické soutěže Lidice pro 21. století

V současné didaktice dějepisu se zdůrazňuje výuka moderních dějin. Soutěž Lidice pro 21. století prověřuje vědomosti žáků o historii 2. světové války i jejich stylizační dovednosti.

Výsledky 1. kola (z historického testu a slohové práce) potěší čtyři naše studenty, kteří tímto postupují do 2. kola (složí další písemnou zkoušku z historie). V každé z obou kategorii uspělo ze všech zúčastněných škol z České republiky, Slovenska a Polska jen 21 žáků, mj. Ondřej Nováček, Markéta Mastná, Diana Schovancová a Tereza Wirthová, všichni z kvarty A.

Gratulujeme a přejeme hodně štěstí v dalším testu! Vyhlášení soutěže proběhne ve středu 5. června v Opavě. 


 Za komisi dějepisu

PhDr. David Franta,

školní garant soutěže Lidice pro 21. století