Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : CELOSTÁTNÍ KOLO BIBLICKÉ OLYMPIÁDY

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
120 let Gymnázia Klatovy Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Celostátní kolo biblické olympiády

Celostátní kolo biblické olympiády

Dne 22. března 2019 proběhlo ústřední kolo soutěže Bible a my, tentokrát na půdě Biskupského gymnázia v Brně. Biblická olympiáda prověřuje u žáků postoupivších z okresních kol znalosti biblického textu, církevních dějin, frazeologie i geografických reálií; po odborné stránce ji zaštiťuje Teologická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci a Česká biblická společnost.

Letos za okres Klatovy soutěžily kromě našeho gymnázia i jiné školy: ZŠ Čachrov a Gymnázium v Sušici. Děkujeme za pěknou reprezentaci naší školy sourozencům Haně (Sx-B) a Tobiáši (K-B) Fialkovým.

  Výsledková listina

Za komisi českého jazyka
David Franta,
okresní garant soutěže Bible a my