Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : EVROPSKÝ PARLAMENT MLÁDEŽE – CELOSTÁTNÍ KOLO

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Přijímací řízení - odběr novinek Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Evropský parlament mládeže – celostátní kolo

Již na podzim proběhlo regionální kolo EYP, ve kterém z klatovských zástupců nejlépe zabodoval Albert Kotěšovec a svým výkonem se nominoval do celostátního klání.

Po jistých organizačních obtížích se státní, tentokrát plné čtyři dny trvající, kolo této soutěže odehrálo v Plzni. Klatovský delegát byl opět v kondici, neboť v nabité konkurenci dokázal „vydiskutovat“ postup do mezinárodní elity, která se utká na zatím blíže nespecifikovaném místě na podzim příštího školního roku.

Albertovi patří velká gratulace a dík za vzornou reprezentaci školy!

Dan Kadlec