Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : DĚJEPISNÁ SOUTĚŽ GYMNÁZIÍ 2019

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
120 let Gymnázia Klatovy Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Dějepisná soutěž gymnázií 2019

Letošní téma historické soutěže bylo vymezeno lety 1978-1992 v prostoru Československa.

Studenti našeho gymnázia - Aleš Matějka + Josef Babůrek + Ondřej Ryška z 2.B - uspěli v krajském kole v Sušici a postupují se 118 body (z celkových možných 160 bodů) do kola celostátního, jež proběhne na podzim 2019 v Chebu. 

Chlapcům gratulujeme!

 Za komisi dějepisu

dr. David Franta