Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : VÝKOP 2019

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
120 let Gymnázia Klatovy Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Výkop 2019

V úterý 30. 4. 2019 se konalo tradiční rozloučení žáků oktáv a čtvrtých ročníků. V průběhu prvních hodin obdržely třídy vysvědčení a rozloučily se s jednotlivými vyučujícími.

Po tradičním posledním zvonění se program přesunul na školní zahradu, kde došlo k pasování žáků třetích ročníků.

Obrázky z výkopu naleznete v naší fotogalerii - zde

Obrázky ve velkém rozlišení (pro studenty) zde.

Foto: Tomáš Nováček, QA