Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : DNY SE SALVADOREM DALÍM

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Přijímací řízení - odběr novinek Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Dny se Salvadorem Dalím

Dny se Salvadorem Dalím

23. 4. 2019 se v prostorách kina uskutečnil projektový den studentů španělského jazyka z našeho gymnázia a Obchodní akademie Klatovy. Studenti si připravili malé občerstvení „tapas“, prohlédli výstavu fotografií z Kolumbie pana Rubáše a zhlédli prezentaci studentky z Chile o její zemi, kterou tlumočila studentka Pavlína Králová.

Vyučující španělštiny pak připravili přednášku o Semana Santa (Velikonoce) ve Španělsku a významném malíři Dalím, kterému je letošní školní rok věnován.

Mezi přednáškami pak byly vyhlášeny výsledky literární soutěže „Můj sen – Mi sueño“, která probíhala od prosince až do března a zúčastnilo se jí 60 studentů. Byly předány věcné ceny, knihy o Dalím a dárkové poukazy.

El Año de Salvador Dalí

Školní rok 2018/2019 jsme věnovali surrealistickému malíři a významnému světovému umělci 20. století  - Salvadoru Dalímu.

V průběhu roku jsme společně oslavili 10 let výuky španělštiny na gymnáziu, prožili den se Salvadorem Dalím a v rámci výuky jsme se věnovali v rámci Cultural více umění. Celý projekt „El Año de Dalí“ bude završen výjezdem studentů gymnázia i obchodní akademie do Španělska na podzim.

V rámci „El Año de Dalí“ jsme za pomoci kolegyň a kolegů uspořádali dvě soutěže. První – literární – probíhala od prosince do března a zúčastnilo se jí 60 studentů z gymnázia a obchodní akademie. Soutěž s názvem „Můj sen – Mi sueño“ probíhala ve třech kategoriích.

I.kategorie – báseň v českém jazyce o Španělsku

II.kategorie – esej o surrealismu – Surrealismus v mém životě

III. kategorie – Yo y mis sueños ve španělštině

Práce byly nejen zajímavé a vtipné, ale podle vyjádření vyučujících českého jazyka kolegů z Plzně na vysoké úrovni. Vítězům jednotlivých kategorií byly pak 23. 4. 2019 předány věcné ceny (knihy, poukazy a drobné dárky).

V první kategorii (51 účastníků) se vítězkou stala Malvína KAŇKOVÁ, na druhém místě se umístila Lenka HROMÁDKOVÁ a Jan BYTEL a třetí místo získala Veronika FIKRLOVÁ.

Ve druhé (4 účastníci) a třetí kategorii (5 účastníků) bylo vyhlášeno pouze první místo. Vítězkami se staly Natálie BUREŠOVÁ ve druhé kategorii a Anna RUBÁŠOVÁ v kategorii třetí.

Zvláštní cenu získala Eva ZAHRÁDKOVÁ za báseň „Pozvánka do Španělska“

Druhá soutěž – výtvarná – probíhala od ledna do března pod dohleden kolegyně Zdeňky Hranáčové. Studenti od primy do 1. ročníku vytvářeli díla různými technikami ve stylu Dalího. Vznikla tak neobvyklá díla, která ohodnotili studenti a také odborná porota. Vítězům jednotlivých kategorií pak byly předány věcné ceny na inauguraci výstavy v kulturním domě Družba.

Ceny výtvarné soutěže „Inspirace Dalím“.

Cena poroty:     Antonín NOVÁK  -  „Dalího společnost“

Cena diváků:      Kateřina ŠEBESTOVÁ – „Síla podvědomí“

Zvláštní cena:    Matěj HAVLÍČEK – „Get out…“

1. místo:              Anna RUBÁŠOVÁ – „Naděje“

2. místo:              Tereza CHROMCOVÁ – „Noční můra“

                               Tereza ROUČKOVÁ – „Vůně síry“

3. místo:              Veronika ŠRAITOVÁ – „Můj sen“

                               Anna LEOVÁ – „Sen ve snu“

Všem účastníkům soutěží a také sponzorům a kolegyním a kolegům děkuji a těším se na příští rok …