Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : HISTORICKO-LITERÁRNÍ SOUTĚŽ SOHI

Cesta: Titulní stránka > Soutěže a SOČ > Olympiády, soutěže
Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Historicko-literární soutěž SOHI

Historicko-literární soutěž SOHI

Naši studenti opět uspěli v dějepisné soutěži!

Už třetím rokem se naše škola účastní dějepisné soutěže, již vyhlašuje katedra historie Fakulty pedagogické Západočeské univerzity a Středisko orální historie (SOHI) v Plzni. Letos měli žáci sepsat historickou esej o "hrdinech rodičů a prarodičů". Do soutěže bylo zasláno přes 160 slohových prací, z nichž porota historiků a archivářů ocenila na slavnostním vyhlášení 28. května 2019 v Plzni i několik esejí našich studentů. Za komisi dějepisu jim gratulujeme.

Výsledky:   

I. kategorie

 • 1. místo Karolína Šnebergová, sekunda, Gymnázium a SOŠ Rokycany
 • 2. místo Agáta Anna Štěpánová, sekunda A, Gymnázium Klatovy
 • 2. místo Štěpán Šebek, sekunda, Gymnázium a SOŠ Rokycany
 • 3. místo Radim Ketner, 6.A, Církevní ZŠ a SŠ Plzeň

II. kategorie

 • 1. místo Anežka Brahová, G4, Gymnázium Stříbro
 • 2. místo Šárka Faicová, kvarta A, Gymnázium Jaroslava Vrchlického v Klatovech
 • 3. místo Carmen Kovarski, G4, Gymnázium a SOŠ Rokycany
 • 4. místo Štěpánka Hanušová, tercie A, Gymnázium Jaroslava Vrchlického v Klatovech
 • 4. místo Vojtěch Čechura, G4, Gymnázium Stříbro
 • 5. místo Ondřej Nováček, kvarta A, Gymnázium Jaroslava Vrchlického v Klatovech
 • 6. místo Vít Šilhavý, tercie B, Gymnázium Jaroslava Vrchlického v Klatovech
 • 6. místo Alexandra Lavičková, tercie B, Gymnázium Jaroslava Vrchlického v Klatovech

Čestné uznání - Vojtěch Čechura, G4; Gymnázium Stříbro

 

Cena za originalitu - Petr Pecko, 8.C, 21. ZŠ