Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : VODA 2019 – OHLÉDNUTÍ + VIDEO

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Voda 2019 – ohlédnutí + video

Začátkem června jsme ve dvou termínech opět pořádali tradiční splouvání řeky Otavy v úseku Sušice - Strakonice. S ohledem na příznivé srážky v době před odjezdem probíhala plavba perfektním způsobem a po celou dobu měli žáci, učitelé i instruktoři dostatek příležitostí, aby řádně prověřili své vodácké dovednosti.

Díky perfektnímu počasí si všichni užili nejen část přímo na vodě, ale vydováděli se také při odpoledním fotbálku či večerním posezení u ohně. Dohromady se letos akce zúčastnilo neuvěřitelných 155 žáků.

O tom, jak se žákům na Otavě líbilo, se můžete přesvědčit z přiložených videí.

Panoramatické video – otáčejte si pohled myší

 

Standardní video

 

Druhý termín vody