Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : VÝSLEDKOVÁ LISTINA KRAJSKÉHO A CELOSTÁTNÍHO KOLA SOČ 2019

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Výsledková listina krajského a celostátního kola SOČ 2019

Výsledková listina krajského a celostátního kola SOČ 2019


1. místo Obor: 03 Chemie
Šárka Bělochová (GY)
Alkaloidy čeledi Amaryllidaceae a jejich potencionální využití v terapii civilizačních onemocnění
9. místo celostátního kola v Opavě


3.místo Obor: 14 Pedagogika,
psychologie, sociologie
a problematika volného času
David Tyl, Jan Šindelář (GY)
Strach a fobie v našem okolí