Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : MALÉ OHLÉDNUTÍ ZA PROJEKTEM SALVADOR DALÍ

Cesta: Titulní stránka > Předměty > Španělština
Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Malé ohlédnutí za projektem SALVADOR DALÍ

Studenti španělského jazyka se v minulém školním roce účastnili v rámci výuky projektu věnovanému jednomu z nejvýznamnějších umělců XX. století Salvadoru Dalímu.

Kromě výtvarné soutěže, literární soutěže a několika besed se studenti (nejen španělštiny) mohli zúčastnit kulturně poznávacího zájezdu nazvaného „Po stopách Salvadora Dalího“, který pořádala naše škola společně s CK Delfín travel v termínu 28. 9. – 6. 10. 2019 a který byl jakýmsi vyvrcholením celého projektu.

Studenti navštívili Barcelonu a poznali architekturu Antonia Gaudího, jeho stavby a magickou katedrálu Sagrada Familia.  Procházeli se v typickém katalánském městě Girona, zažili výlet po vrcholcích pohoří Montserrat a také úžasné chorály dětského sboru Escalonía v benediktínském klášteře. Některé studentky okusily práci tlumočníka ve firmě na výrobu olivového oleje v Empordálii. Navštívili jedno z největších muzeí Dalího na světě ve Figueres a v Púbolu. Stačili také „ochutnat“ pláže a moře, poznávali životní styl Katalánců a Španělů, diskutovali s místními nejen o běžném životě, ale i o politickém dění a historii.

Kromě rozšířené slovní zásoby si studenti přivezli domů velké množství dárků, tradičního jídla a krásné zážitky.

Také bych velice rád poděkoval kolegyním Dáše Geňatové a Jiřině Stýblové za pomoc a organizaci celého projektu a zájezdu.

V neposlední řadě pak patří poděkování všem 57 studentům za vzorné chování a bezproblémový průběh celého zájezdu.

J.M