Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : PŘEDNÁŠKA O PÁDU KOMUNISTICKÝCH REŽIMŮ

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
120 let Gymnázia Klatovy Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Přednáška o pádu komunistických režimů

V pátek 15. listopadu 2019 navštívil naše gymnázium historik PhDr. Jan Koura, Ph.D. z Ústavu světových dějin Filosofické fakulty UK. Pro žáky septim si připravil zajímavou přednášku o rozpadu komunistických režimů ve střední a východní Evropě.

Nejprve nastínil situaci ohledně studené války a výstavby Berlínské zdi. Největší část přednášky byla věnovaná příčinám rozpadu komunistických režimů, ať už to byly příčiny politické, ekonomické aj. Během dvouhodinové přednášky dokázal přednášející osvětlit situaci snad ze všech úhlů. Prezentace byla zakončena již samotným rozpadem režimů, od pádu Berlínské zdi až k naší Sametové revoluci a volbě Václava Havla prezidentem Československa.

Po přednášce zbyl ještě čas pro dotazy studentů.

Vojtěch Holý, Septima A