Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : KAREL MRÁZ: ŽIVOT UČITELE (A ČLENA KANU) PŘED REVOLUCÍ A PO NÍ

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
120 let Gymnázia Klatovy Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Karel Mráz: život učitele (a člena KANu) před revolucí a po ní

V rámci besed k výročí 17. listopadu se třídy 3. A a 3. B setkaly s panem Karlem Mrázem, bývalým učitelem našeho gymnázia a později starostou Klatov.

Tématem jeho úvodní promluvy byl život učitele (a člena KANu) před revolucí a po ní, jeho původně nechtěná politická činnost i struktura vedení města. Informace obecné i vázané na konkrétní místa a osoby ve městě nakonec rozvířily také diskusi, ve které jsme se ptali na úspěchy i nezdary porevolučního vedení Klatov, na instituce spjaté s předlistopadovým režimem i například na vztah přednášejícího ke Slovensku.

Málokdy se nám podaří setkat se tváří v tvář s osobou tak zasvěcenou a fundovanou a zároveň tak nestrannou a skromnou, jako je pan Karel Mráz - děkujeme!

(ld)