Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : EVROPSKÝ PARLAMENT MLÁDEŽE – REGIONÁLNÍ KOLO

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
120 let Gymnázia Klatovy Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Evropský parlament mládeže – regionální kolo

Regionální kolo Evropského parlamentu mládeže proběhlo tentokráte v Táboře a naši školu zde reprezentoval Radek Coufal ze 4. B.

Třídenní mítink nabídl rozpravu na rozličná celospolečenská témata, panelové debaty, bohatý doprovodný program a samozřejmě závěrečnou diskuzi, při níž měly jednotlivé komise možnost prezentovat a obhájit své názory.

Certifikát