Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : ZÁKLADNÍ ŠKOLY NA GYMNÁZIU

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Přijímací řízení - odběr novinek Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Základní školy na gymnáziu

V rámci udržitelnosti projektu, díky kterému jsme byli schopni renovovat půdní prostory a podařilo se vytvořit nové učebny pro výuku digitálních technologií, robotiky, přírodovědnou učebnu a v neposlední řadě počítačovou učebnu jazyků, k nám v listopadu zavítali žáci spolupracujících základních škol.

Mezi ně patří všechny klatovské ZŠ, které doplňuje základní škola ze Švihova. Již na jaře absolvovali žáci základních škol několik hodin v jazykové a přírodovědné učebně, nyní dostali možnost blíže se seznámit s učebnou digitálních technologií, kde se mohli v moderně vybavené učebně přiučit, jaké aspekty patří ke kvalitní fotografii. Vše si navíc prakticky vyzkoušeli.

V učebně robotiky se učili zacházet se zařízeními, se kterými v rámci klasických vyučovacích hodin jen těžko přijdou do styku.