Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 2019 – OHLÉDNUTÍ

Cesta: Titulní stránka > Přijímací řízení > Den otevřených dveří
Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Den otevřených dveří 2019 – ohlédnutí

V úterý 10. prosince proběhl na naší škole Den otevřených dveří.

Uchazeči o studium na naší škole se tak mohli společně se svými rodiči detailně seznámit, jaké možnosti škola nabízí v rámci jednotlivých předmětů a v jakých prostorech výuka probíhá.

Na prvním stanovišti se dozvěděli od pana ředitele a jeho zástupce informace k přijímacímu řízení, možnosti přijímacích zkoušek nanečisto, systému přípravných kurzů i systému studia samotného. Následně pak v doprovodu našich žáků prozkoumali celý areál školy, kde jim byli k dispozici naši vyučující, aby uchazeči mohli získat bližší informace ke konkrétním předmětům. Den otevřených dveří se těšil vysoké návštěvnosti zájemců o všechny typy studia.

Možnosti získat informace o studiu tak využili zájemci z pátých, sedmých i devátých tříd. O tom, že naše škola má co nabídnout, se můžete přesvědčit ve fotogalerii níže.

(rs & dh)

  

Více fotografií naleznete v naší fotogalerii zde…