Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : ÚSPĚCH NAŠICH STUDENTEK V HISTORICKÉ SOUTĚŽI O ZLATÝ DIKTAFON

Cesta: Titulní stránka > Soutěže a SOČ > Olympiády, soutěže
Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Úspěch našich studentek v historické soutěži O zlatý diktafon

Soutěž O zlatý diktafon vyhlašuje jednou za dva roky Česká asociace orální historie (COHA) při Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze.

(Orální historie je progresivní metoda, jež získává historická fakta z kriticky zhodnocených rozhovorů s pamětníky a interpretuje je při srovnávání s jinými zdroji.)

Pavla Maříková (z kvinty A) získala prací o životě své prababičky v česko-německém pohraničí 2. místo a text Kamily Stinglové (z kvinty B) o hrách a hračkách jejích rodičů a prarodičů dokonce celostátní soutěž vyhrál. 

Ceny budou dívkám slavnostně předány v budově Akademie věd ČR v pátek 21. února 2020 v doprovodu pana Mgr. Daniela Kadlece.

Studentkám děkujeme za skvělou reprezentaci naší školy!

Za komisi dějepisu
PhDr. David Franta, školní garant soutěže