Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : GYMNÁZIUM SE STALO PARTNERSKOU ŠKOLOU FAKULTY APLIKOVANÝCH VĚD ZČU V PLZNI

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
120 let Gymnázia Klatovy Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Gymnázium se stalo partnerskou školou Fakulty aplikovaných věd ZČU v Plzni

16. 12. 2019 byla uzavřena dohoda o vzájemné spolupráci mezi Gymnáziem J. Vrchlického v Klatovech a Fakultou aplikovaných věd ZČU v Plzni.

Tímto se naše škola stala partnerskou školou této významné vzdělávací instituce, čímž dojde k dalšímu prohloubení spolupráce.

(vv)