Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : LETOŠNÍ OKRESNÍ KOLO DĚJEPISNÉ OLYMPIÁDY NEJLÉPE ZVLÁDLI STUDENTI NAŠÍ ŠKOLY

Cesta: Titulní stránka > Soutěže a SOČ > Olympiády, soutěže
Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Letošní okresní kolo dějepisné olympiády nejlépe zvládli studenti naší školy

Letošní téma Dějepisné olympiády Dlouhé století se loučí (1880-1920) v okresním kole nejlépe zvládli studenti naší školy!

V I. kategorii nižšího gymnázia zvítězil Michal BAUER z V4A. 

Ve II. kategorii vyššího gymnázia obsadila 1. místo Anežka STAŇKOVÁ ze 4.B a jako třetí se umístil Kristián  KUČERA.

Všichni ostatní soutěžící obou kategorií byli úspěšnými řešiteli: Adam POJAR a Tereza  MELKOVÁ z V4B, Stela ŠRÁMKOVÁ a PHAM  HOANG  Viet z  V6A, Alžběta  KŘIVOHLAVÁ z V5A.

Všem upřímně děkujeme za reprezentaci školy, vítězům blahopřejeme a přejeme další úspěchy v krajském kole!
Text: Mgr. Dagmar Protivová