Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : PYTHAGORIÁDA - ŠKOLNÍ KOLO

Cesta: Titulní stránka > Soutěže a SOČ > Olympiády, soutěže
Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Pythagoriáda - školní kolo

Na konci ledna řešili studenti primy, sekundy a tercií úlohy školního kola matematické soutěže nazvané Pythagoriáda.

Každý student řešil 15 úloh různé náročnosti. Úspěšným řešitelem jsou ti studenti, kteří získali 10 a vícebodů.

Prima

Pořadí

Jméno

Počet bodů

1-2

Votípka Jan

14

1-2

Zetocha Sebastián

14

3

Pavlíková Petra

13

4

Bradáč Martin

12

5-7

Tauer Vít

11

5-7

Poslík Karel

11

5-7 Doležal Štěpán 11 


Sekunda

Pořadí

Jméno

Počet bodů

1-2

Adam Matěj

13

1-2

Horský Michal

13

3-7

Bernard Filip

11

3-7

Sedláček Jakub

11

3-7

Stichenwirth Štěpán

11

3-7

Nohová Nela

11

3-7

Křivohlavá Magdaléna

11

8

Hrabík Ondřej

10


Tercie

Pořadí

Jméno

Třída

Počet bodů

1

Ježková Anna

TA

14

2-3

Braun Petr

TB

13

2-3

Trnka Vojtěch

TA

13

4

Kříž Vojtěch

TB

12

5

Šindelář Jakub

TB

11

6-7

Vojtová Antonie

TA

10

6-7

Klepalová Ida

TB

10