Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : KRAJSKÉ KOLO MATEMATICKÉ OLYMPIÁDY – A

Cesta: Titulní stránka > Soutěže a SOČ > Olympiády, soutěže
Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Krajské kolo matematické olympiády – A

Před nedávnem proběhlo v Plzni krajské kolo matematické olympiády pro nejstarší studenty – kategorie A. Naši školu reprezentovali čtyři studenti a všichni se stali úspěšnými řešiteli.

Na čtvrtém místě se umístil Jakub Kislinger ze septimy A, hned za ním byl Kryštof Boura ze 3. B. Šesté místo obsadil Tomáš Hurdzan z oktávy A a Richard Váňa z oktávy B byl 11.

Blahopřejeme.