Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : LOGIQ A EVROPSKÁ VESMÍRNÁ AGENTURA

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
120 let Gymnázia Klatovy Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

LogIQ a Evropská vesmírná agentura

LogIQ a Evropská vesmírná agentura

Pod vedením RNDr. Vágnerové běží na gymnáziu kroužek LogIQ. Žáci zejména z primy tak měli v poslední době možnost podílet se na něčem, co zdaleka přesahuje školní hranice.  3 týmy našich nejmladších studentů odeslaly své krátké 30s programy pro mikropočítače RaspberryPi umístěné přímo na ISS v rámci výzvy Evropské vesmírné agentury. Jakmile programy na ISS proběhnou a splní svůj účel, dostanou úspěšní programátoři certifikát přímo z ředitelství ESA.