Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : OHLÉDNUTÍ ZA EKONOMICKOU OLYMPIÁDOU

Cesta: Titulní stránka > Soutěže a SOČ > Olympiády, soutěže
Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Přijímací řízení - odběr novinek Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Ohlédnutí za Ekonomickou olympiádou

 

V úterý 3. února se na Krajském úřadu v Plzni konalo krajské kolo IV. ročníku Ekonomické olympiády. Mimořádný úspěch, t.j. 1. místo v krajském kole EO a postup do celostátního finále získal Tomáš Kadlec z OkB.


Pěkného umístění dosáhli další studenti naší školy:

3. místo Pham Hoang Viet (SxA)
6. místo Jan Mert (SxA)
9. místo Vojtěch Strachota (SxA)
10. místo Jan Netrval (OkA)
13. místo Tomáš Nováček (SxA)

Blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

 (zp)