Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : LIDICE PRO 21. STOLETÍ

Cesta: Titulní stránka > Soutěže a SOČ > Olympiády, soutěže
Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Lidice pro 21. století

Chtěl bych poblahopřát těmto studentům, kteří díky své literární eseji a historickému testu postoupili mezi 42 finalistů mezinárodní (česko-slovensko-polsko-německo-rakouské) soutěže Lidice pro 21. století:

- Veronika Boháčová (tercie B)
- Ida Klepalová (tercie B)
- Tomáš Petrmichl (tercie B)
- Karolína Pichrtová (tercie B)
- Ondřej Presl (tercie B)
- Kristýna Strnadová (tercie B)
- Lenka Maštalířová (kvinta A)
- Ondřej Nováček (kvinta A)
- Jana Karhanová (1.A)
- Žofie Oukropcová (1.A)
- Karel Janda (1.B)

Tito studenti však nesmí usnout na vavřínech, ba naopak: do 27. dubna t. r. musí vyplnit další historický test. Popřejme jim hodně štěstí, dobrého úsudku a funkční využití vědomostí, nabytých v hodinách češtiny, dějepisu i jinde. Jsem rád, že ze 42 nejlepších účastníků z 5 zemí střední Evropy je 11 právě z našeho gymnázia, což je více než čtvrtina všech nejlepších. Mezinárodní kolo bude slavnostně vyhlášeno ve Slaném v polovině září t. r.

Za komisi českého jazyka a literatury a za komisi dějepisu
David Franta, školní garant soutěže Lidice pro 21. století