Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : PREZENTIÁDA 2020

Cesta: Titulní stránka > Soutěže a SOČ > Olympiády, soutěže
Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

PREZENTIÁDA 2020

Chtěla bych poblahopřát žákům našeho gymnázia, kteří se zúčastnili krajského kola soutěže „Prezentiáda“. V letošním roce se průběh soutěže kvůli koronaviru nečekaně zkomplikoval, proto žáci nakonec své prezentace předvedli online v programu Microsoft Teams. Do celonárodního (spíše mezinárodního, neboť soutěže se účastní i týmy ze Slovenska) finále se dostaly dva týmy z vyššího gymnázia a dva týmy z nižšího gymnázia.

Z vyššího gymnázia postupuje tým QA ve složení Jan Bytel, Jakub Mazán a Jan Šťastný a tým QB ve složení Kamila Stinglová a Duong Hong Quang Jakub.

Z nižšího gymnázia postupuje tým KA ve složení Klára Matušková a Alžběta Nová a tým TB ve složení Denisa Poškarská a Šárka Kehartová.

Popřejme týmům hodně štěstí, tvůrčí inspiraci a dobrá témata ve finále, které se výjimečně bude konat až v září. Konkurence je každoročně velmi silná, ale to zejména týmy z QA a QB neodrazuje a již čtvrtým rokem se chtějí dostat na stupně vítězů. Držíme jim palce, aby tentokrát svého cíle dosáhly.

Za komisi českého jazyka a literatury
Mgr. Alena Písaříková, školní garant soutěže