Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : KOMENSKÝ A MY 2019/2020

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
120 let Gymnázia Klatovy Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Komenský a my 2019/2020

Studentka kvinty A Kateřina Šebestová obdržela čestné uznání v celostátním kole literárně-historické soutěže Komenský a my za esej na téma V jakém světě si přeji žít?

Ze studijního materiálu k tomuto tématu cituji "věštecké" pasáže poroty složené z komeniologů bohemistky, latinistky a přírodovědce: "Ve střední Evropě ale i v dalších evropských regionech během [třicetileté] války a po ní docházelo k propuknutí mnoha epidemií. Tento stav nebyl nikdy během válek výjimečný, vzhledem k velkému mísení obyvatel, kdy se vojáci přesouvali z jedné pozice do další a na jiné fronty. Navíc také docházelo k velkému přesidlování utečenců, toto vše dohromady poskytovalo podmínky pro šíření epidemií. Dobové kroniky a další záznamy mluví mimo jiné o takzvané „uherské nemoci“, její pravá podstata není známá, je uváděna jako úplavice nebo též syfilis. Objevují se masívní epidemie tyfu, moru nebo kurdějí. [...] Nelze se tedy divit, že Komenský hledal cestu, která by lidstvo osvobodila od těchto válečných hrůz, a to trvale. Dospěl k závěru, že je to především výchova člověka od jeho zrození až po smrt, jež musí být vedena tak, aby prospíval sobě, ale především společnosti, jejíž uspořádání a mravní zásady jakýkoliv zhoubný konflikt předem vylučují. Tyto své myšlenky integroval a vyjádřil ve svém epochálním a světově významném opus grande nesoucí název Obecná porada o nápravě věcí lidských (česky vyšlo v r. 1992)." (vizte http://komensky.zsbrandysno.cz/wp-content/uploads/sites/3/2019/10/18.-ro%C4%8D.-2020-t%C3%A9ma-kat.-C.pdf).


Katce Šebestové za komisi českého jazyka a literatury gratulujeme!

(df)