Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : VERGEBEN, NICHT VERGESSEN

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Přijímací řízení - odběr novinek Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Vergeben, nicht vergessen

V rámci poohlédnutí za zdařilým česko-německým projektem Vergeben, nicht vergessen neboli Odpustit, ale nezapomenout (proběhl v únoru) nabízíme zdařilé video, které vzniklo jako jeden z výstupů tohoto projektového týdne věnovaného pohnutému období 2. světové války.

(dk)