Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : ASTO PO: MISSION ZERO

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
120 let Gymnázia Klatovy Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Asto Po: Mission Zero

Naši žáci ze třídy P-A se v únoru zapojili do výzvy Evropské vesmírné agentury Asto Po: Mission Zero. Ta nabízí studentům a mladým lidem úžasnou příležitost provádět vědecké bádání ve vesmíru tak, že vytvoří počítačové programy, které budou spuštěné na počítači Raspberry Pi na palubě Mezinárodní vesmírné stanice (ISS).

Týmy žáků do 14 let museli napsat jednoduchý program, který zobrazil vzkaz a naměřenou teplotu na počítači Astro Pi, aby je astronauti viděli, když pracují na svých každodenních úkolech na Mezinárodní vesmírné stanici. Nyní dostali jednotlivé týmy potvrzení, v jaký přesný čas a v jaké poloze nad planetou Zemí se jejich program spustil.

Certifikáty astro