Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO OSMILETÉHO STUDIA 2023/2024

Cesta: Titulní stránka > Přijímací řízení > Výsledky
Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Přijímací řízení - odběr novinek Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Výsledky přijímacího řízení do osmiletého studia 2023/2024

Pořadí Reg. číslo
1 538
2 540
3 576
4 505
5 514
6 543
7 569
8 527
9 503
9 516
9 501
12 563
13 500
14 510
14 504
16 542
16 531
16 564
19 583
20 502
20 552
22 546
23 570
24 517
24 550
26 572
26 560
28 579
29 539
29 568
 -------------------
31 565
32 587
33 549
34 524
35 544
36 553
37 573
37 581
37 537
37 577
41 574
42 582
42 509
42 519
45 557
46 562
47 526
48 511
49 521
49 554
49 547
52 558
53 559
54 555
55 506
56 561
56 566
58 578
59 513
60 508
61 528
62 520
62 571
64 584
65 530
66 507
67 534
68 567
68 586
68 532
71 525
72 556
73 518
73 522
75 541
76 575
77 536
78 533
79 535
80 523
80 551
82 585
83 512
84 515
85 548
86 545
87 529
88 580


Uchazeči jsou uvedeni podle registračních čísel.

Bylo přijato prvních 30 v pořadí. 

Pokud uchazeč, který konal zkoušku a je naší školou přijat, neodevzdá zápisový lístek do deseti pracovních dnů (tj. do 16. 5. 2023), bude na jeho místo přijat další uchazeč v pořadí.

Odevzdat zápisový lístek či podat odvolání můžete v sekretariátu školy od úterý 2. 5. (8:00 – 16:00 hod.) 


Doporučený postup pro zákonné zástupce ZATÍM nepřijatých uchazečů: 

1. Dostavte se do sekretariátu Gymnázia v Klatovech - 2. patro budovy.

2. Vyzvedněte si rozhodnutí o nepřijetí a podejte odvolání (formulář je připraven).

3. Vyčkejte, až budeme moci díky posunu pořadí vyhovět či nevyhovět Vašemu odvolání.

 

Určitě vytrvejte a podejte odvolání – přijímací proces bude delší, ale na mnoho uchazečů se dostane!

Chcete prioritně navštěvovat Gymnázium, ale jste zatím nepřijati a naopak jste byli přijati jinou školou?

Postupujte podle výše uvedeného postupu.
Zápisový lístek odevzdaný na druhou školu můžete vzít zpět, jakmile budete na základě odvolání na naši školu přijati.S jakýmikoliv dotazy se obracejte na vedení školy tel. 376 310 847