Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ NOVÉ VELKOKAPACITNÍ MULTIFUNKČNÍ UČEBNY

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Přijímací řízení - odběr novinek Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Slavnostní otevření nové velkokapacitní multifunkční učebny

Dne 8. září 2020 byla na Gymnáziu J. Vrchlického v Klatovech slavnostně otevřena nová velkokapacitní multifunkční učebna.

Přítomno bylo několik vzácných hostů z Krajského úřadu Plzeňského kraje, představitelů města, zástupců firem podílejících se na vybudování učebny, ale také některých představitelů ostatních klatovských škol.

Učebna má kapacitu 120 osob a byla vybudována díky dotaci Plzeňského kraje ve výši 8,9 mil. Kč. Stavba začala v červnu 2019 a byla dokončena v prosinci téhož roku. V lednu 2020 byla zkolaudována a následně bylo řešeno vnitřní vybavení a výzdoba, která připomíná slavné absolventy školy a také přírodu nedaleké Šumavy.

Specifikem učebny je rovněž to, že má střechu porostlou zelení.

Kromě výuky bude tato učebna sloužit při různých slavnostních příležitostech, pro pořádání přednášek a besed, pro konání projektových dnů, Dnů otevřených dveří, pro setkání s přijatými uchazeči, pro různá školení či porady, ale lze ji také nabídnout pro pořádání akcí ostatních subjektů.

Děkujeme všem, kteří se podíleli na tom, že klatovské gymnázium již disponuje velkou a reprezentativní učebnou, která až do současné doby škole chyběla.

(vv)

 Další fotografie naleznete zde…