Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : CO JE A CO NENÍ DISTANČNÍ VÝUKA – ANEB CO UDĚLAT PŘÍŠTĚ LÉPE A JINAK

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Přijímací řízení - odběr novinek Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Co je a co není distanční výuka – aneb co udělat příště lépe a jinak


Přednášející: PhDr. Lucie Rohlíková, Ph.D., ZČU Plzeň

Účastníci: učitelé ZŠ a SŠ z Klatovska

Prezentace ve formátu PDF