Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : GEOLOGICKÁ EXKURZE 2020 – OHLÉDNUTÍ

Cesta: Titulní stránka > Předměty > Biologie
Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Přijímací řízení - odběr novinek Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Geologická exkurze 2020 – ohlédnutí

10. a 11. září 2020 vyrazily třídy kvinta A a kvinta B na dvoudenní geologickou exkurzi. První den (čtvrtek) jsme se vydali od gymnázia v 8:00 na cestu do Berouna. V Berouně jsme zavítali do Geoparku Barrandien, kde jsme byli rozděleni na dvě skupiny podle našich tříd. Jedna skupina se šla podívat dovnitř na výstavu, která se zabývá zkamenělinami. Zde jsme dostali přednášku o výstavě, pak nám paní průvodkyně rozdala pracovní listy na téma fosilie, kras a jeskyně a mohli jsme začít vyplňovat prázdná políčka s pomocí našich vědomostí a naučných nástěnek. Druhá skupina mezitím šla s panem průvodcem do vnějšího areálu, kde jsme se naučili, co to je a jak se provádí “čtení z hornin” - například jak zjistit, jakým způsobem a kde daná hornina vznikla. Po ukončení jednotlivých aktivit se skupiny prohodily.

Když jsme si všichni prošli celý geopark, dostali jsme chvíli osobního volna, ve kterém se většina z nás šla něco malého koupit, posvačila a popovídala si s kamarády.

Pak jsme všichni znovu nasedli do autobusu. Směr? Koněprusy. V Koněprusech jsme mohli vidět jak stále funkční, tak i již nevyužívaný vápencový lom. V jednom takovém starém lomu jsme dostali možnost hrdě vytasit naše kladívka a začít hledat zkameněliny. Mohli jsme najít mechovky, lilijice, ramenonožce. Naše nálezy nám pomohl určit odborník z muzea. Ukládali jsme je do oddělených sáčku a když už každý měl alespoň něco, vydali jsme se dál po naučné stezce, kde jsme viděli místo natáčení scény z filmu Tři veteráni. Po svahu nahoru jsme došli zpět k našemu autobusu a zakončili jsme tak první den naší exkurze.

Druhý den jsme se znovu vydali autobusem od gymnázia, tentokrát ale směrem do Příbrami - hornického města. Když jsme dorazili na místo, rozdělili jsme se do tří skupin, jedna s pí. uč. Jarošíkovou, druhá s pí. uč. Chobotovou a třetí s pí. uč. Zdeborovou. Prošli jsme si důl Vojtěch, kde byl k vidění starý parní stroj, důl Drkolná, kde jsme viděli zbytky po vodním kole a důl Anna, kde byla k vidění replika obrovského dříve dřevěného vodního kola, které je nyní nahrazeno kovovým. Zjistili jsme, jaká tma v dole může být a prošli jsme uličkou, kde se i nejmenší museli sehnout (a to je co říct). Dozvěděli jsme se, co je to Dědičná štola a svezli jsme se na skluzavce. Po prohlídce dolů jsme také navštívili muzeum nerostů, kde jsme se všichni dobře pobavili v obrovských pantoflích a viděli ty nejkrásnější krystaly. Nakonec jsme si šli sami zkusit najít nějaký rudný nerost. Každý jsme dostali ochranné plastové brýle a znovu jsme mohli vytáhnout naše kladívka.

Když všechny skupiny skončili prohlídky, znovu jsme se sešli u autobusu, přepočítali se a unavení a plní vědomostí jsme vyrazili zpět do Klatov.

(lb)