Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : SPORTOVNÍ SOUTĚŽ: GYMKT ANTICOVID CUP 2020

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Sportovní soutěž: GymKT AntiCovid Cup 2020

 

„Splň si své povinnosti a pak uteč od obrazovek“
Zapoj se do soutěže a ukaž, že gympl se umí hýbat!

Pravidla

Jedná se o dobrovolnou mezitřídní soutěž, kdy je vzdálenost (pěší, běh, cyklo, počet minut cvičení…) za pomoci koeficientů zprůměrovaná na 1 osobu. Zapojit můžete svého třídního učitele, patří k vám! Ostatní učitelé soutěží za tým učitelský.

Vše je založeno na fair play a vaší poctivosti při zadávání výsledků! Výsledky jednotlivců nebudou zveřejňovány, ve výsledné tabulce se objeví pouze souhrnné výsledky za třídu.

Aktivitu je potřeba vždy zadat do výsledné tabulky pomocí Google Formuláře – odkaz zde.

Vyhodnocení

Proběhne před začátkem prosince, do 1. kola soutěže se započítávají výsledky od 2. do 30. listopadu. Průběžně uvidíte výsledky, abyste tušili, jak si která třída stojí. Je možné, že v případě zachování fair play budou některé třídy odměněny J

Koeficienty

  • Cyklistika: koeficient 0,4
  • Chůze: 1
  • Plavání venku (řeka, rybník…): 3
  • Posilování: 0,15
  • Běh: 2
  • Veslování, pádlování, koloběžka, in-line brusle: 0,66
  • při posilování a plavání venku se zadává počet minut, v ostatních případech počet kilometrů
  • zadané počty následně vynásobíme přiděleným koeficientem

Soutěž v rámci fair play a vládních opatření, dbej na svou bezpečnost i bezpečnost svého okolí. Organizační tým si vyhrazuje právo zneplatnit podezřelé záznamy. Celá soutěž je zcela dobrovolná a každý se zapojuje na vlastní zodpovědnost a nebezpečí.

Pokud pořídíš během plnění úkolu nějakou zajímavou fotografii, kterou by ses chtěl/a pochlubit na školním instagramu, neváhej ji zaslat na rsalvetr@gym-kt.cz nebo phladky@gym-kt.cz.

S případnými dotazy se obrať na V. Kosnara či R. Salvetra.

 

Videoreportáž