Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : POZVÁNKA NA ONLINE RODIČOVSKÉ SCHŮZKY

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Pozvánka na online rodičovské schůzky

Vážení rodiče,

třídní schůzky Sdružení rodičů při Gymnáziu J. Vrchlického v Klatovech se konají online formou pomocí aplikace Google Meet dne 24. 11. 2020

Od 16.15 hod. třídy:  PA, SA, TA, TB, KA, KB, QA, QB, 1.A, 1.B

Od 17.00 hod. třídy: SxA, SxB, 2.A, 2.B, SpA, SpB, 3.A, 3.B, OkA, OkB, 4.A, 4.B

Ke schůzce se připojíte pomocí školního Google účtu Vašeho syna (dcery), na který obdržíte e-mailem pozvánku cca 5 minut před začátkem schůzky.

Součástí třídních schůzek je úvodní slovo ředitele, které bude v den konání rodičovských schůzek dostupné na webových stránkách školy.

V průběhu online setkání promluví třídní důvěrník a třídní učitel.

Ostatní pedagogy můžete v případě zájmu kontaktovat prostřednictvím školního mailu (adresy dostupné na webových stránkách školy).

V Klatovech dne 9. 11. 2020
Mgr. Michael Nový, předseda sdružení
Mgr. Václav Vogeltanz, ředitel školy