Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : MATURITNÍ KALENDÁŘ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Maturitní kalendář pro školní rok 2020/2021

30. 11. 2020

Odevzdání přihlášek pro jarní zkušební období třídnímu učiteli online formou.

3. – 7. 12. 2020

Převzetí (i elektronickou formou) výpisu z přihlášky.

12. 12. 2020

Poslední termín, kdy je možné žádat o opravení případné chyby ve výpisu z přihlášky u zástupce ředitele.

6. 4. 2021 v 8:15

Písemná práce z českého jazyka

8. 4. 2021 v 8:15

Písemná práce z anglického jazyka

9. 4. 2021 v 8:15

Písemná práce z dalších cizích jazyků

3. – 7. 5. 2021

Didaktické testy společné části, rozpis zkoušek bude upřesněn jednotným zkušebním schématem Cermatu

Do 17. 5. 2021

Předání výpisu z didaktických testů

17. – 21. 5. 2021

Ústní maturitní zkoušky

26. 5. 2021

Slavnostní předání vysvědčení, organizace bude upřesněna

15. 6. 2021

Poslední termín k předání protokolu o výsledcích společné části maturitní zkoušky