Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : NOC VĚDCŮ NA KLATOVSKÉM GYMNÁZIU

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
120 let Gymnázia Klatovy Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Noc vědců na klatovském gymnáziu

Na půdě klatovského gymnázia stojí vzdálená laboratoř - místo, kde můžete na dálku spustit experimenty kdykoliv se vám zachce. Přímo ze svého pokoje, ze svého mobilu tak můžete spustit a vidět hned několik velmi zajímavých experimentů a sami laboratoř ovládat.

Další informace: https://www.nocvedcu.cz/misto/596-gymnazium-jaroslava-vrchlickeho-klatovy